Galicische tekst naar spraak

Galicische tekst naar spraak converteren en audio downloaden.

Pauze
Duidelijk
Stap terug
Stap naar voren
Intonatie
Ssml
Voeg een stem toe voor dialoog
Snee
subsay-asbreakmarkprosodyemphasisphoneme
subphonemesay-asbreakprosody
subphonemesay-asbreakprosody
subphonemesay-asbreakprosody
subphonemebreak
Karakters
0
Saldo
1 500 Limieten
? Uw limiet voor spraakgeneratie in karakters.
Krijg meer limieten
3 000 karakters
? Standaard stemmen
1 500 karakters
? Premium stemmen

Voorbeelden van AI-stemmen

  • Roi
  • Carmela
  • Sabela

Volledige stemlijst

Galicisch is een Romaanse taal die door ongeveer 2,4 miljoen mensen wordt gesproken, voornamelijk in Galicië in het noordwesten van Spanje. Het is nauw verwant aan het Portugees en heeft veel overeenkomsten qua grammatica en woordenschat. Ondanks historische pogingen om het gebruik van Galicisch te onderdrukken, heeft het de afgelopen decennia een heropleving doorgemaakt en wordt het nu op scholen onderwezen en in de media gebruikt.