Galiçyaca metinden konuşmaya

Galiçyaca metni konuşmaya dönüştürme ve ses indirme.

Pausa
Temiz
Geri adım
Bir adım öne çıkın
Tonlama
Ssml
Diyalog için bir ses ekleyin
Kesmek
subsay-asbreakmarkprosodyemphasisphoneme
subphonemesay-asbreakprosody
subphonemesay-asbreakprosody
subphonemesay-asbreakprosody
subphonemebreak
break
Karakterler
0
Bakiyesi
1 500 Limit
? Karakter cinsinden konuşma oluşturma sınırınız.
Daha fazla limit alın
3 000 karakterler
? Standart sesler
1 500 karakterler
? Premium sesler

AI ses örnekleri

  • Roi
  • Carmela
  • Sabela

Tam sesler listesi

Galiçyaca, başta İspanya'nın kuzeybatısındaki Galiçya olmak üzere yaklaşık 2,4 milyon kişi tarafından konuşulan bir Roman dilidir. Portekizce ile yakından ilişkilidir ve dilbilgisi ve kelime dağarcığı açısından birçok benzerliği vardır. Galiçyaca kullanımını bastırmaya yönelik tarihsel girişimlere rağmen, son yıllarda yeniden canlandı ve şimdi okullarda öğretiliyor ve medyada kullanılıyor.