Tietosuojakäytäntö SpeechGen

1. Yleiset määräykset

1.1. Toimija asettaa tärkeimmäksi tavoitteekseen ja toimintansa toteuttamisen edellytykseksi ihmis- ja kansalaisoikeuksien ja -vapauksien kunnioittamisen henkilötietojensa käsittelyssä, mukaan lukien oikeuksien yksityisyyteen sekä henkilö- ja perhesalaisuuksiin suojelemisen.
1.2. Tämä operaattorin henkilötietojen käsittelyä koskeva käytäntö (jäljempänä Käytäntö) koskee kaikkia tietoja, joita Operaattori voi saada verkkosivuston vierailijoista https://speechgen.io/fi/.

2. Käytännössä käytetyt peruskäsitteet

2.1. Henkilötietojen automaattinen käsittely - henkilötietojen käsittely tietotekniikkaa käyttäen;
2.2. Henkilötietojen estäminen - henkilötietojen käsittelyn väliaikainen lopettaminen (paitsi tapauksia, joissa käsittely on tarpeen henkilötietojen selvittämiseksi);
2.3. Verkkosivusto - joukko graafisia ja informaatiomateriaaleja sekä tietokoneohjelmia ja tietokantoja, jotka varmistavat niiden saatavuuden Internetissä verkko-osoitteessa https://speechgen.io/fi/;
2.4. Henkilötietojen tietojärjestelmä - tietokantoihin sisältyvien henkilötietojen kokonaisuus, joka tarjoaa niiden käsittelyn tietotekniikan ja teknisten keinojen avulla;
2.5. Henkilötietojen depersonalisointi - toimet, joiden seurauksena on mahdotonta määrittää ilman lisätietojen käyttöä henkilötietojen omistusoikeutta tietylle käyttäjälle tai muulle henkilötietojen kohteelle;
2.6. Henkilötietojen käsittely - mikä tahansa toimenpide (toiminto) tai toimintosarja (operaatiot), joka suoritetaan automaatiotyökaluilla tai ilman tällaisia työkaluja henkilötietojen kanssa, mukaan lukien kerääminen, tallentaminen, systematisointi, kerääminen, tallentaminen, selventäminen (päivitys, muutos), poimiminen , käyttö, siirto (jakelu, tarjoaminen, pääsy), henkilötietojen poistaminen, estäminen, poistaminen, tuhoaminen;
2.7. Toiminnanharjoittaja - valtion elin, kunta, oikeus- tai luonnollinen henkilö itsenäisesti tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa, joka järjestää ja (tai) suorittaa henkilötietojen käsittelyn sekä määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, henkilötietojen koostumuksen olla käsitelty, henkilötiedoilla suoritettuja toimia (operaatioita);
2.8. Henkilötiedot - kaikki tiedot, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti tiettyyn tai tunnistettavaan verkkosivuston https://speechgen.io/fi/ käyttäjään;
2.9. Käyttäjä - jokainen vierailija verkkosivustolla https://speechgen.io/fi/;
2.10. Henkilötietojen luovuttaminen - toimenpiteet, joiden tarkoituksena on luovuttaa henkilötietoja tietylle henkilölle tai tietylle henkilöpiirille;
2.11. Henkilötietojen levittäminen - kaikki toimet, joilla pyritään luovuttamaan henkilötietoja määräämättömälle henkilöjoukolle (henkilötietojen siirto) tai tutustumaan rajoittamattoman määrän henkilöitä koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien henkilötietojen paljastaminen tiedotusvälineissä, julkaisu tieto- ja televerkkoihin tai henkilötietoihin pääsyn tarjoaminen millään muulla tavalla;
2.12. Rajat ylittävä henkilötietojen siirto - henkilötietojen siirto vieraan valtion alueelle vieraan valtion viranomaiselle, ulkomaiselle yksityishenkilölle tai ulkomaiselle oikeushenkilölle;
2.13. Henkilötietojen tuhoaminen - kaikki toimet, joiden seurauksena henkilötiedot tuhoutuvat peruuttamattomasti siten, ettei henkilötietojen sisältöä ole enää mahdollista palauttaa henkilötietojärjestelmään, ja (tai) henkilötietojen aineelliset kantajat tuhotaan.

3. Äänitoiminnan rajoitusten ostaminen

3.1. Palvelu asettaa rajat ääninäyttelijöille. Rajoitus vastaa tekstistä puheeksi -merkkirajoitusta. Soinnillisten merkkien määrän kulutusraja on asetettu osoitteessa https://speechgen.io/fi/pricing/.
3.2. Palvelulla on testitariffi 5 Limits. Kun olet rekisteröitynyt ja aktivoinut tilin vain suosituissa sähköpostipalveluissa gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, käyttäjän sisäinen tili täydentyy ilmaiseksi 1000 Limitillä.
3.3. Suosittelemme, että Käyttäjä käyttää 1000 ilmaista Limitiä, jotka on myönnetty rekisteröitymisen jälkeen (kohta 3.2) ennen maksamista varmistaakseen, että Palvelu vastaa täysin Käyttäjän odotuksia.
3.4. Käyttäjän suorittama maksu vahvistaa, että hän on tarkastanut Palvelun toiminnan tarkastuksen tulosten perusteella, Palvelu vastaa täysin hänen odotuksiaan (mukaan lukien kyvykkyyden ja työn laadun osalta).
3.5. Limiittien osto on vahvistus siitä, että Käyttäjä on tyytyväinen puheesityksen laatuun ja on valmis käyttämään täysimääräisesti Limittien tarjoamaa rajaa tekstin ääninäyttelemiseen.
3.6. Käyttämättä jääneitä Limiittejä ei hyvitetä, koska minkä tahansa määrän Limiittejä ostaminen vahvistaa aikomusta käyttää niitä täysimääräisesti tiedostojen pisteytykseen.
3.7. Palvelu säilyttää rekisteröityneen käyttäjän äänitiedostoja viimeisen 30 (kolmenkymmenen) päivän ajalta. Rekisteröimättömien käyttäjien tiedostoja säilytetään 24 tuntia. Yli 30 (kolmekymmentä) päivää vanhojen rekisteröityneiden käyttäjien tiedostohistoria poistetaan peruuttamattomasti Palvelun tietokannasta, eikä se ole Käyttäjän tai Palvelun hallinnon saatavilla. 3.8. Palautuspyyntö tulee lähettää 24 tunnin kuluessa ostosta. Käyttö saa olla enintään 3000 merkkiä. Maksua ei palauteta, jos käytät yli 3000 merkkiä.

4. Puhutun tekstin käyttäminen


4.1. Palvelun https://speechgen.io/fi/ kautta toistamasi puheen käyttöä ei ole rajoitettu. Sinulla on kaikki oikeus hävittää vastaanotettu tiedosto ilman rajoituksia, myös kaupalliseen käyttöön. Näin tehdessäsi et kuitenkaan saa loukata itse tekstin tekijänoikeuksia.

5. Operaattori voi käsitellä seuraavia Käyttäjän henkilötietoja

5.1. Sähköpostiosoite;
5.2. Sivusto kerää ja käsittelee myös anonymisoituja tietoja kävijöistä (mukaan lukien evästeet) käyttämällä Internetin tilastopalveluita (Google Analytics ja muut).
5.3. Yllä olevat tiedot, jäljempänä tietosuojaselosteen tekstissä, yhdistävät yleisen henkilötietojen käsitteen.

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

6.1. Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ilmoittaa Käyttäjälle lähettämällä sähköpostia; siviilisopimusten tekeminen, täytäntöönpano ja irtisanominen; tarjota Käyttäjälle pääsy verkkosivuston sisältämiin palveluihin, tietoihin ja/tai materiaaleihin; Osta digitaalinen tuote kolikoiden muodossa osoitteessa speakgen.io.
6.2. Lisäksi Operaattorilla on oikeus lähettää Käyttäjälle ilmoituksia uusista tuotteista ja palveluista, erikoistarjouksista ja erilaisista tapahtumista. Käyttäjä voi aina kieltäytyä vastaanottamasta tiedotusviestejä lähettämällä Operaattorille sähköpostin osoitteeseen speakgen.io@gmail.com, jossa on huomautus „Uusien tuotteiden ja palveluiden sekä erikoistarjousten ilmoittamisen kieltäytyminen”.
6.3. Internetin tilastopalveluiden avulla kerättyjä anonymisoituja käyttäjätietoja käytetään keräämään tietoa Käyttäjien toimista sivustolla, parantamaan sivuston ja sen sisällön laatua.

7. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta

7.1. Operaattori käsittelee Käyttäjän henkilötietoja vain, jos Käyttäjä on itse täyttänyt ja/tai lähettänyt ne erityisillä lomakkeilla, jotka sijaitsevat verkkosivustolla https://speechgen.io/fi/. Täyttämällä asianmukaiset lomakkeet ja/tai lähettämällä henkilötietonsa Operaattorille, Käyttäjä hyväksyy tämän käytännön.
7.2. Operaattori käsittelee Käyttäjää koskevia anonymisoituja tietoja, jos se on sallittu Käyttäjän selaimen asetuksissa (evästeiden tallennus ja JavaScript-tekniikan käyttö on sallittu).

7.3. Välttämättömiä evästeitä tarvitaan tämän sivuston perusominaisuuksien mahdollistamiseksi, kuten turvallisen kirjautumisen tarjoaminen tai suostumusasetusten säätäminen. Nämä evästeet eivät tallenna henkilökohtaisia tunnistetietoja.

7.4. Analyyttisiä evästeitä käytetään ymmärtämään, kuinka kävijät ovat vuorovaikutuksessa verkkosivuston kanssa. Nämä evästeet auttavat tarjoamaan tietoja mittareista, kuten kävijöiden määrästä, poistumisprosentista, liikenteen lähteestä jne.

8. Menettely henkilötietojen keräämiseen, tallentamiseen, siirtämiseen ja muunlaiseen käsittelyyn

Operaattorin käsittelemien henkilötietojen turvallisuus varmistetaan toteuttamalla oikeudellisia, organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen voimassa olevan henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön vaatimusten täydelliseksi noudattamiseksi.
8.1. Yrittäjä varmistaa henkilötietojen turvallisuuden ja ryhtyy kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin estääkseen asiattomien pääsyn henkilötietoihin.
8.2. Käyttäjän henkilötietoja ei koskaan, missään olosuhteissa, luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi voimassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvissä tapauksissa.
8.3. Mikäli henkilötiedoissa on epätarkkuuksia, Käyttäjä voi päivittää ne itsenäisesti lähettämällä Operaattorille ilmoituksen Operaattorin sähköpostiosoitteeseen support@speechgen.io, jossa on merkintä "Henkilötietojen päivittäminen".
8.4. Henkilötietojen käsittelyaika on rajoittamaton. Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn lähettämällä ilmoituksen Operaattorille sähköpostitse Operaattorin sähköpostiosoitteeseen admin@speechgen.io, jossa on huomautus „Henkilötietojen käsittelyn suostumuksen peruuttaminen. ;.

9. Henkilötietojen rajat ylittävä siirto

9.1. Ennen rajat ylittävän henkilötietojen siirron aloittamista toiminnanharjoittajan on varmistettava, että ulkomaa, jonka alueelle henkilötietoja on tarkoitus siirtää, tarjoaa luotettavan suojan henkilötietojen kohteiden oikeuksille.
9.2. Henkilötietojen rajat ylittävä siirto sellaisten maiden alueella, jotka eivät täytä yllä olevia vaatimuksia, voidaan suorittaa vain, jos henkilötietojen kohteena on kirjallinen suostumus henkilötietojensa rajat ylittävään siirtoon ja/tai sellaisen sopimuksen täytäntöönpano, jonka osapuoli henkilötietojen kohde on.

10. tili

10.1. Useiden tilien luominen on kiellettyä.
11. Loppusäännökset
11.1. Käyttäjä voi saada selvennyksiä hänen henkilötietojensa käsittelyä koskevissa asioissa ottamalla yhteyttä Operaattoriin sähköpostitse admin@speechgen.io.
11.2. Tämä asiakirja heijastelee kaikkia Operaattorin henkilötietojen käsittelykäytäntöihin liittyviä muutoksia. Käytäntö on voimassa toistaiseksi, kunnes se korvataan uudella versiolla.

Käytämme evästeitä (cookies). varmistaaksemme, että saat parhaan kokemuksen verkkosivustollamme. Lisätietoja: tietosuojakäytäntö

Accept Cookies