מדיניות פרטיות SpeechGen

, 24-11-2023

1. הוראות כלליות

1.1. המפעיל מציב כיעד ותנאי החשוב ביותר לביצוע פעילותו שמירה על זכויות וחירויות האדם והאזרח בעיבוד נתוניו האישיים, לרבות הגנה על הזכויות לפרטיות, סודות אישיים ומשפחתיים.
1.2. מדיניות מפעיל זה בנוגע לעיבוד נתונים אישיים (להלן המדיניות) חלה על כל המידע שהמפעיל יכול לקבל על המבקרים באתר https://speechgen.io/he/

2. מושגים בסיסיים המשמשים במדיניות

2.1. עיבוד אוטומטי של נתונים אישיים - עיבוד נתונים אישיים באמצעות טכנולוגיית מחשב;
2.2. חסימת נתונים אישיים - הפסקה זמנית של עיבוד הנתונים האישיים (למעט מקרים בהם העיבוד הכרחי להבהרת נתונים אישיים);
2.3. אתר אינטרנט - אוסף של חומרים גרפיים ומידע, כמו גם תוכנות מחשב ומאגרי מידע, המבטיחים את זמינותם באינטרנט בכתובת הרשת https://speechgen.io/he/;
2.4. מערכת מידע על נתונים אישיים - מכלול נתונים אישיים הכלולים במאגרי מידע, ומספקים עיבודם של טכנולוגיות מידע ואמצעים טכניים;
2.5. דה-פרסונליזציה של נתונים אישיים - פעולות אשר כתוצאה מהן לא ניתן לקבוע ללא שימוש במידע נוסף את הבעלות על נתונים אישיים למשתמש ספציפי או לנושא אחר של נתונים אישיים;
2.6. עיבוד נתונים אישיים - כל פעולה (פעולה) או מערך פעולות (פעולות) המתבצעות באמצעות כלי אוטומציה או ללא שימוש בכלים כאמור עם נתונים אישיים, לרבות איסוף, רישום, שיטתיות, צבירה, אחסון, בירור (עדכון, שינוי), חילוץ , שימוש, העברה (הפצה, אספקה, גישה), ביטול פרסונליזציה, חסימה, מחיקה, הרס של נתונים אישיים;
2.7. מפעיל - גוף ממלכתי, גוף עירוני, אדם משפטי או טבעי, באופן עצמאי או במשותף עם אנשים אחרים המארגנים ו(או) מבצעים עיבוד נתונים אישיים, וכן קביעת מטרות עיבוד הנתונים האישיים, הרכב הנתונים האישיים. להיות מעובד, פעולות (פעולות) שבוצעו עם נתונים אישיים;
2.8. נתונים אישיים - כל מידע הקשור במישרין או בעקיפין למשתמש ספציפי או מזוהה באתר https://speechgen.io/he/;
2.9. משתמש - כל מבקר באתר https://speechgen.io/he/;
2.10. מסירת נתונים אישיים - פעולות שמטרתן לחשוף נתונים אישיים לאדם מסוים או למעגל מסוים של אנשים;
2.11. הפצת נתונים אישיים - כל פעולה שמטרתה לחשוף נתונים אישיים למעגל בלתי מוגדר של אנשים (העברת נתונים אישיים) או היכרות עם נתונים אישיים של מספר בלתי מוגבל של אנשים, לרבות חשיפת נתונים אישיים במדיה, פרסום ב רשתות מידע וטלקומוניקציה או מתן גישה לנתונים אישיים בכל דרך אחרת;
2.12. העברה חוצת גבולות של נתונים אישיים - העברת נתונים אישיים לשטחה של מדינה זרה לרשות של מדינה זרה, יחיד זר או ישות משפטית זרה;
2.13. השמדת נתונים אישיים - כל פעולה כתוצאה ממנה מושמדים נתונים אישיים באופן בלתי הפיך עם חוסר אפשרות לשחזר עוד יותר את תוכן הנתונים האישיים במערכת המידע האישי ו(או) נושאים מהותיים של נתונים אישיים מושמדים.

3. רכישת מגבלות למשחק קול

3.1. השירות מגדיר גבולות להפעלת קול. המגבלה היא המקבילה למגבלת התווים של טקסט לדיבור. קצב הצריכה המגביל עבור מספר התווים המקולים נקבע בכתובת https://speechgen.io/he/pricing/.
3.2. לשירות תעריף בדיקה של 5 Limits. לאחר רישום והפעלת החשבון רק באמצעות שירותי הדואר הפופולריים gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, החשבון הפנימי של המשתמש מתמלא בחינם עם 1000 מגבלות.
3.3. אנו ממליצים למשתמש להשתמש ב-1000 מגבלות חינם שהונפקו לאחר הרישום (סעיף 3.2) לפני התשלום כדי לוודא שהשירות עומד במלואו בציפיות המשתמש.
3.4. עובדת התשלום על ידי המשתמש מאשרת כי בדק את פעולת השירות על סמך תוצאות הבדיקה, השירות עומד במלוא ציפיותיו (לרבות מבחינת יכולות ואיכות העבודה).
3.5. עובדת הרכישה של Limits מהווה אישור לכך שהמשתמש מרוצה מאיכות הקול ומוכן להשתמש במלואו במגבלה הניתנת על ידי ה-Limits עבור הקול של הטקסט.
3.6. אין החזר עבור מגבלות שלא הוצאו, מכיוון שרכישה של כל מספר מגבלות מאשרת את הכוונה להשתמש בהן במלואה לקובצי ניקוד.
3.7. השירות מאחסן את הקבצים הקוליים של המשתמש הרשום במשך 30 (שלושים) הימים האחרונים. עבור משתמשים לא רשומים, הקבצים נשמרים למשך 24 שעות. היסטוריית הקבצים עבור משתמשים רשומים מעל 30 (שלושים) יום נמחקת באופן בלתי הפיך ממסד הנתונים של השירות, והיא אינה זמינה לא למשתמש ולא להנהלת השירות.
3.8. יש להגיש בקשה להחזרה תוך 24 שעות מרגע הרכישה. השימוש לא יעלה על 3000 תווים. כל תעריף שבו אתה מוציא יותר מ-3000 תווים אינו ניתן להחזר.

4. שימוש בטקסט מדובר


4.1. אין הגבלות על השימוש בדיבור שהשמעת דרך השירות https://speechgen.io/he/. יש לך את כל הזכות להיפטר מהקובץ שהתקבל, ללא כל הגבלה, לרבות לשימוש מסחרי. עם זאת, בעשותם זאת, אסור להפר את זכויות היוצרים של הטקסט עצמו.

5. המפעיל יכול לעבד את הנתונים האישיים הבאים של המשתמש

5.1. כתובת אימייל;
5.2. האתר גם אוסף ומעבד נתונים אנונימיים על מבקרים (כולל עוגיות) באמצעות שירותי סטטיסטיקה באינטרנט (Google Analytics ואחרים).
5.3. הנתונים לעיל להלן בטקסט של המדיניות מאוחדים על ידי הרעיון הכללי של נתונים אישיים.

6. מטרות עיבוד נתונים אישיים

6.1. מטרת עיבוד הנתונים האישיים של המשתמש היא ליידע את המשתמש באמצעות שליחת מיילים; סיום, ביצוע וסיום חוזים אזרחיים; מתן גישה למשתמש לשירותים, מידע ו/או חומרים הכלולים באתר; רכשו מוצר דיגיטלי בצורה של מטבעות ב-speechgen.io.
6.2. כמו כן, למפעיל הזכות לשלוח למשתמש הודעות על מוצרים ושירותים חדשים, מבצעים מיוחדים ואירועים שונים. המשתמש תמיד יכול לסרב לקבל הודעות מידע על ידי שליחת דוא"ל למפעיל לכתובת הדוא"ל speechgen.io@gmail.com עם ההערה “סירוב להודיע על מוצרים ושירותים חדשים והצעות מיוחדות”.
6.3. נתוני משתמשים אנונימיים שנאספים באמצעות שירותי סטטיסטיקה באינטרנט משמשים לאיסוף מידע על פעולות המשתמשים באתר, לשיפור איכות האתר ותכניו.

7. בסיס משפטי לעיבוד נתונים אישיים

7.1. המפעיל מעבד את הנתונים האישיים של המשתמש רק אם הם ממולאים ו/או נשלחים על ידי המשתמש באופן עצמאי באמצעות טפסים מיוחדים המצויים באתר https://speechgen.io/he/. על ידי מילוי הטפסים המתאימים ו/או שליחת הנתונים האישיים שלו למפעיל, המשתמש מסכים למדיניות זו.
7.2. המפעיל מעבד נתונים אנונימיים על המשתמש אם הדבר מותר בהגדרות הדפדפן של המשתמש (אחסון קובצי Cookie ושימוש בטכנולוגיית JavaScript מופעלים).

7.3. קובצי Cookie נחוצים כדי לאפשר את התכונות הבסיסיות של אתר זה, כגון מתן כניסה מאובטחת או התאמת העדפות ההסכמה שלך. קובצי Cookie אלה אינם מאחסנים נתונים המאפשרים זיהוי אישי.

7.4. עוגיות אנליטיות משמשות כדי להבין כיצד מבקרים מקיימים אינטראקציה עם האתר. קובצי Cookie אלה עוזרים לספק מידע על מדדים כגון מספר המבקרים, שיעור יציאה מדף הכניסה, מקור תנועה וכו'.

8. הנוהל לאיסוף, אחסון, העברה וסוגים אחרים של עיבוד נתונים אישיים

אבטחת הנתונים האישיים המעובדים על ידי המפעיל מובטחת באמצעות יישום אמצעים משפטיים, ארגוניים וטכניים הדרושים לעמידה מלאה בדרישות החקיקה הנוכחית בתחום הגנת מידע אישי.
8.1. המפעיל מבטיח את בטיחות הנתונים האישיים ונוקט בכל האמצעים האפשריים כדי למנוע גישה לנתונים אישיים של אנשים לא מורשים.
8.2. הנתונים האישיים של המשתמש לעולם, בשום פנים ואופן, לא יועברו לצדדים שלישיים, למעט מקרים הקשורים ליישום החקיקה הנוכחית.
8.3. במקרה של אי דיוקים בנתונים אישיים, המשתמש יכול לעדכן אותם באופן עצמאי על ידי שליחת הודעה למפעיל לכתובת הדואר האלקטרוני של המפעיל support@speechgen.io המסומנת "עדכון נתונים אישיים".
8.4. התקופה לעיבוד נתונים אישיים היא בלתי מוגבלת. המשתמש יכול בכל עת לבטל את הסכמתו לעיבוד נתונים אישיים על ידי שליחת הודעה למפעיל באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת המייל של המפעיל admin@speechgen.io עם ההערה “ביטול הסכמה לעיבוד נתונים אישיים&rdquo ;.

9. העברה חוצת גבולות של נתונים אישיים

9.1. לפני תחילת העברה חוצת גבולות של נתונים אישיים, על המפעיל לוודא שהמדינה הזרה, שלשטחה היא אמורה להעביר נתונים אישיים, מספקת הגנה אמינה על זכויותיהם של נושאי נתונים אישיים.
9.2. העברה חוצת גבולות של נתונים אישיים בשטחן של מדינות זרות שאינן עומדות בדרישות לעיל יכולה להתבצע רק אם יש הסכמה בכתב של נושא הנתונים האישיים להעברה חוצת גבולות של הנתונים האישיים שלו ו/או ביצוע הסכם שנושא הנתונים האישיים הוא צד לו.

10. חשבון

10.1. אסור ליצור מספר חשבונות.
11. הוראות סופיות
11.1. המשתמש יכול לקבל כל הבהרות בנושאי עניין הנוגעים לעיבוד הנתונים האישיים שלו על ידי פנייה למפעיל באמצעות דואר אלקטרוני admin@speechgen.io.
11.2. מסמך זה ישקף כל שינוי במדיניות עיבוד הנתונים האישיים על ידי המפעיל. המדיניות תקפה ללא הגבלת זמן עד שתוחלף בגרסה חדשה.

 

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי להבטיח שתקבל את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו. למידע נוסף: מדיניות פרטיות

קבל קובצי Cookie