SpeechGen adatvédelmi irányelve

, 03-01-2024

1. Általános rendelkezések

1.1. Az üzemeltető legfontosabb célja és tevékenységének megvalósításának feltétele az emberi és polgári jogok és szabadságok tiszteletben tartása a személyes adatok feldolgozása során, beleértve a magánélet, a személyes és családi titkok védelméhez való jogok védelmét.
1.2. Ez az Adatkezelő személyes adatok feldolgozására vonatkozó irányelve (a továbbiakban: Irányelv) minden olyan információra vonatkozik, amelyet az Adatkezelő a weboldal látogatóiról szerezhet https://speechgen.io/.

2. A Szabályzat

ban használt alapfogalmak

2.1. Személyes adatok automatizált feldolgozása - személyes adatok számítástechnika felhasználásával történő feldolgozása;
2.2. Személyes adatok zárolása - a személyes adatok kezelésének ideiglenes megszüntetése (kivéve azokat az eseteket, amikor az adatkezelés a személyes adatok tisztázásához szükséges);
2.3. Weboldal - grafikus és információs anyagok, valamint számítógépes programok és adatbázisok készlete, amely biztosítja ezek elérhetőségét az interneten a https://speechgen.io/ hálózati címen;
2.4. Személyes adatok információs rendszer - adatbázisokban tárolt személyes adatok összessége, amelyek információs technológiai és technikai eszközöket biztosítanak;
2.5. Személyes adatok depersonalizálása - olyan tevékenységek, amelyek eredményeként további információk felhasználása nélkül lehetetlen meghatározni a személyes adatok tulajdonjogát egy adott Felhasználó vagy a személyes adatok más alanya számára;
2.6. Személyes adatok feldolgozása - minden olyan művelet (művelet) vagy műveletek (műveletek) összessége, amelyeket automatizálási eszközökkel vagy anélkül hajtanak végre személyes adatokkal, ideértve a gyűjtést, rögzítést, rendszerezést, felhalmozást, tárolást, pontosítást (frissítés, módosítás), kimásolást. , személyes adatok felhasználása, átadása (terjesztése, biztosítása, hozzáférése), személytelenítése, zárolása, törlése, megsemmisítése;
2.7. Üzemeltető - állami szerv, önkormányzati szerv, jogi vagy természetes személy, önállóan vagy más személlyel közösen a személyes adatok kezelését szervezi és (vagy) végzi, valamint meghatározza a személyes adatok kezelésének célját, a személyes adatok összetételét. kezelendő, személyes adatokkal végzett cselekmények (műveletek);
2.8. Személyes adat - a https://speechgen.io/ weboldal egy meghatározott vagy azonosítható Felhasználójához közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó bármely információ;
2.9. Felhasználó – a https://speechgen.io/ weboldal bármely látogatója;
2.10. Személyes adatok szolgáltatása - olyan cselekmények, amelyek célja a személyes adatok egy bizonyos személy vagy egy meghatározott köre számára történő közlése;
2.11. Személyes adatok terjesztése - minden olyan tevékenység, amelynek célja a személyes adatok határozatlan körrel történő megismertetése (személyes adatok továbbítása), vagy korlátlan számú személy személyes adatainak megismertetése, ideértve a személyes adatok médiában való közzétételét, közzétételét információs és telekommunikációs hálózatok, vagy a személyes adatokhoz való hozzáférés biztosítása bármely más módon;
2.12. Személyes adatok határokon átnyúló továbbítása - személyes adatok külföldi állam területére történő továbbítása külföldi állam hatósága, külföldi magánszemély vagy külföldi jogi személy részére;
2.13. A személyes adatok megsemmisítése - minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a személyes adatok visszavonhatatlanul megsemmisülnek, és a személyes adatok tartalmának a személyes adatok információs rendszerében történő további helyreállítása lehetetlen, és (vagy) a személyes adatok anyagi hordozói megsemmisülnek.

3. Hangszereplési korlátok vásárlása

3.1. A szolgáltatás korlátokat szab a hangos fellépésnek. A Limit a szövegfelolvasó karakterkorlát megfelelője. A zöngés karakterek számának fogyasztási arányának korlátozása a https://speechgen.io/en/pricing/ oldalon található.
3.2. A szolgáltatás teszttarifája 5 Limit. Miután regisztrált és aktiválta a fiókot csak a népszerű levelezőszolgáltatásokon keresztül, a gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, a felhasználó belső fiókja ingyenesen feltöltődik 1000 Limittel.
3.3. Javasoljuk, hogy a Felhasználó a regisztrációt követően kiadott 1000 ingyenes Limitet (3.2. pont) használjon fel a fizetés előtt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a Szolgáltatás maradéktalanul megfelel a Felhasználó elvárásainak.
3.4. A Felhasználó fizetésének ténye igazolja, hogy az ellenőrzés eredménye alapján a Szolgáltatás működését ellenőrizte, a Szolgáltatás teljes mértékben megfelel az elvárásainak (beleértve a képességeket és a munka minőségét is).
3.5. A Limitek megvásárlásának ténye annak megerősítése, hogy a Felhasználó elégedett a hangalakítás minőségével, és készen áll a Limitekben biztosított limit teljes kihasználására a szöveg hangosítására.
3.6. A fel nem használt Limiteket nem térítjük vissza, mert bármennyi Limit megvásárlása megerősíti a szándékot, hogy azokat teljes mértékben felhasználja a fájlok pontozására.
3.7. A Szolgáltatás a regisztrált Felhasználó hangfájljait az elmúlt 30 (harminc) napra vonatkozóan tárolja. A nem regisztrált felhasználók számára a fájlokat 24 órán keresztül tároljuk. A 30 (harminc) napnál régebbi regisztrált felhasználók állományainak előzményei a Szolgáltatás adatbázisából visszaállíthatatlanul törlődnek, és sem a Felhasználó, sem a Szolgáltatás adminisztrációja számára nem hozzáférhetők.
3.8. A visszaküldési kérelmet a vásárlástól számított 24 órán belül kell benyújtani. A használat nem haladhatja meg a 3000 karaktert. A 3000 karakternél többet elköltő díjak nem téríthetők vissza.

4. Kimondott szöveg használata


4.1. A https://speechgen.io/ szolgáltatáson keresztül elmondott beszéd használatára nincs korlátozás. Ön minden korlátozás nélkül rendelkezhet a kapott fájllal, beleértve a kereskedelmi felhasználást is. Ezzel azonban nem sértheti meg magának a szövegnek a szerzői jogait.

4.2 Tartalmi követelmények

 • A szöveg-beszéd integráción keresztül közzétett összes tartalmat és a kapcsolódó metaadatokat eredetileg a kiadónak kell létrehoznia, megfelelő licenccel kell rendelkeznie a harmadik fél jogtulajdonosától, vagy a jogtulajdonos engedélye szerint kell felhasználni, vagy a törvény által megengedett módon kell felhasználni. Az Ön kizárólagos felelőssége annak biztosítása, hogy megfelelő jogokkal rendelkezzen a szövegfelolvasó szolgáltatásba bevitt összes tartalomhoz.
 • Ez a szolgáltatás nem használható politikusok vagy kormányzati tisztviselők hangjának vagy képének szimulálására, még beleegyezésével sem.

4.3 A szövegfelolvasó funkciónak:

 • a hangok, képek és/vagy videók szintetikus természetének nyilvánosságra hozatala a felhasználók számára oly módon, hogy a felhasználók ne legyenek megtévesztve vagy átverve, vagy ne tudjanak másokat megtréfálni, hogy azt higgyék, valós személlyel kommunikálnak; és
 • támogasson egy visszajelzési csatornát, amely lehetővé teszi a szolgáltatás felhasználóinak, hogy jelentsék a szolgáltatással kapcsolatos problémákat, és biztosítsák, hogy a bejelentett problémákat ésszerű módon kezelje.

4.4. A szövegfelolvasó funkciót nem szabad használni:

 • az emberek megtévesztésére vagy szándékosan félretájékoztatására;
 • hamis reklámozás céljából;
 • bármely személytől, vállalattól, kormányzati szervtől vagy entitástól való állítás a nyilatkozat megtételére vonatkozó kifejezett engedély nélkül;
 • kifejezett engedély nélkül bárkinek megszemélyesítésére, ideértve információk vagy kiváltságok megszerzését is;
 • a tartalom tekintélyének vagy hitelességének növelése pénzügyi, egészségügyi, jogi, politikai vagy lelki kérdésekkel kapcsolatban;
 • gyűlöletbeszéd, diszkrimináció, rágalmazás, terrorizmus vagy erőszakos cselekmények létrehozása, szítása vagy leplezése;
 • a szexuális jellegű alkalmazásokban;
 • gyerekek kihasználása vagy manipulálása;
 • kéretlen telefonhívásokhoz, tömeges kommunikációhoz, bejegyzésekhez vagy üzenetekhez;
 • politikai álláspontok vagy politikai ideológiák álcázására; vagy
 • meg nem nevezett tartalom terjesztésére vagy források hamis bemutatására.

5. Az üzemeltető a Felhasználó alábbi személyes adatait kezelheti

5.1. E-mail cím;
5.2. Az oldal ezenkívül anonimizált adatokat gyűjt és dolgoz fel a látogatókról (beleértve a cookie-kat is) az internetes statisztikai szolgáltatások (Google Analytics és egyebek) segítségével.
5.3. A fenti adatokat a továbbiakban a Szabályzat szövegében a Személyes adatok általános fogalma egyesíti.

6. A személyes adatok kezelésének céljai

6.1. A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a Felhasználó e-mailek küldésével történő tájékoztatása; polgári jogi szerződések megkötése, végrehajtása és felmondása; a Felhasználó hozzáférésének biztosítása a weboldalon található szolgáltatásokhoz, információkhoz és/vagy anyagokhoz; Vásároljon digitális terméket érmék formájában a speakgen.io oldalon.
6.2. Az Üzemeltető továbbá jogosult értesítést küldeni a Felhasználónak új termékekről és szolgáltatásokról, különleges ajánlatokról és különféle eseményekről. A felhasználó bármikor megtagadhatja a tájékoztató üzenetek fogadását, ha az Üzemeltetőnek küld egy e-mailt a speakgen.io@gmail.com e-mail címre, amely tartalmazza az „Új termékekről és szolgáltatásokról, valamint különleges ajánlatokról való értesítés megtagadása” megjegyzést.
6.3. Az internetes statisztikai szolgáltatások segítségével gyűjtött anonimizált felhasználói adatokat arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk a Felhasználók webhelyen végzett tevékenységeiről, javítsuk a webhely és annak tartalmának minőségét.

7. A személyes adatok kezelésének jogalapja

7.1. Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait csak akkor kezeli, ha azokat a Felhasználó a https://speechgen.io/ weboldalon található speciális űrlapokon önállóan tölti ki és/vagy küldi el. A Felhasználó a megfelelő űrlapok kitöltésével és/vagy személyes adatainak az Üzemeltető részére történő elküldésével elfogadja jelen Szabályzatot.
7.2. Az Üzemeltető a Felhasználóról anonimizált adatokat dolgoz fel, ha ez a Felhasználó böngészőjének beállításaiban engedélyezett (a cookie-k tárolása és a JavaScript technológia használata engedélyezett).

7.3. A szükséges cookie-k szükségesek az oldal alapvető funkcióinak engedélyezéséhez, mint például a biztonságos bejelentkezés vagy a hozzájárulási beállítások módosítása. Ezek a cookie-k nem tárolnak semmilyen személyazonosításra alkalmas adatot.

7.4. Az analitikai sütiket arra használjuk, hogy megértsük, hogyan lépnek kapcsolatba a látogatók a weboldallal. Ezek a cookie-k segítenek információt szolgáltatni olyan mutatókról, mint például a látogatók száma, a visszafordulási arány, a forgalom forrása stb.

8. A személyes adatok gyűjtésére, tárolására, továbbítására és egyéb feldolgozására vonatkozó eljárás

ra

Az Üzemeltető által kezelt személyes adatok biztonsága a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak maradéktalan teljesítéséhez szükséges jogi, szervezési és technikai intézkedések végrehajtásával biztosított.
8.1. Az üzemeltető gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy kizárja az illetéktelen személyek személyes adataihoz való hozzáférését.
8.2. A Felhasználó személyes adatait harmadik félnek soha, semmilyen körülmények között nem adjuk át, kivéve a hatályos jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos eseteket.
8.3. A személyes adatok pontatlansága esetén a Felhasználó azokat önállóan frissítheti úgy, hogy az Üzemeltető support@speechgen.io e-mail címére „Személyes adatok frissítése” megjelöléssel értesíti az Üzemeltetőt.
8.4. A személyes adatok kezelésének időtartama korlátlan. A felhasználó bármikor visszavonhatja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását az Üzemeltetőnek e-mailben, az admin@speechgen.io e-mail címre küldött értesítéssel a „Személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása” megjegyzéssel. ;.

9. Személyes adatok határokon átnyúló továbbítása

9.1. A személyes adatok határokon átnyúló továbbításának megkezdése előtt az üzemeltetőnek meg kell győződnie arról, hogy az a külföldi állam, amelynek területére a személyes adatokat továbbítania kell, megbízható védelmet biztosít a személyes adatok alanyainak jogai tekintetében.
9.2. A személyes adatok határokon átnyúló továbbítása a fenti követelményeknek nem megfelelő külföldi államok területén csak akkor hajtható végre, ha a személyes adatok alanyának írásos hozzájárulása van személyes adatainak határokon átnyúló továbbításához és/vagy olyan megállapodás végrehajtása, amelyben a személyes adatok alanya részese.

10. fiók

10.1. Több fiók létrehozása tilos.
11. Záró rendelkezések
11.1. A felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdésekben felvilágosítást kaphat az Üzemeltetőhöz az admin@speechgen.io e-mail címen keresztül.
11.2. Ez a dokumentum tükrözi az Üzemeltető személyes adatok kezelési szabályzatában bekövetkezett változásokat. A szabályzat határozatlan ideig érvényes, amíg le nem váltja egy új verzió.

Cookies-t használunk, hogy biztosítsuk a legjobb élményt weboldalunkon. További információ: Adatvédelmi irányelvek

Elfogadom Cookies