Personvernerklæring SpeechGen

1. Generelle bestemmelser

1.1. Operatøren setter som sitt viktigste mål og vilkår for gjennomføringen av sine aktiviteter overholdelsen av menneskelige og sivile rettigheter og friheter i behandlingen av hans personopplysninger, inkludert beskyttelse av rettighetene til privatliv, personlige og familiehemmeligheter.
1.2. Denne operatørens retningslinjer for behandling av personopplysninger (heretter referert til som policyen) gjelder for all informasjon som operatøren kan få om besøkende på nettstedet https:/ /speechgen.io/.

2. Grunnleggende konsepter brukt i retningslinjene

2.1. Automatisert behandling av personopplysninger - behandling av personopplysninger ved bruk av datateknologi;
2.2. Blokkering av personopplysninger - midlertidig avslutning av behandlingen av personopplysninger (bortsett fra tilfeller hvor behandling er nødvendig for å avklare personopplysninger);
2.3. Nettsted - et sett med grafisk og informasjonsmateriell, samt dataprogrammer og databaser, som sikrer deres tilgjengelighet på Internett på nettverksadressen https://speechgen.io/;
2.4. Informasjonssystem for personopplysninger - et sett med personopplysninger som finnes i databaser, og som gir deres behandling av informasjonsteknologier og tekniske midler;
2.5. Depersonalisering av personopplysninger - handlinger som et resultat av at det er umulig å avgjøre uten bruk av tilleggsinformasjon eierskapet av personopplysninger til en spesifikk bruker eller annet emne for personopplysninger;
2.6. Behandling av personopplysninger - enhver handling (operasjon) eller et sett med handlinger (operasjoner) utført ved bruk av automatiseringsverktøy eller uten bruk av slike verktøy med personopplysninger, inkludert innsamling, registrering, systematisering, akkumulering, lagring, avklaring (oppdatering, endring), utvinning , bruk, overføring (distribusjon, levering, tilgang), depersonalisering, blokkering, sletting, ødeleggelse av personopplysninger;
2.7. Operatør - et statlig organ, kommunalt organ, juridisk eller fysisk person, uavhengig eller sammen med andre personer som organiserer og (eller) utfører behandlingen av personopplysninger, samt bestemmer formålene med å behandle personopplysninger, sammensetningen av personopplysninger til bli behandlet, handlinger (operasjoner) utført med personopplysninger;
2.8. Personopplysninger - all informasjon som direkte eller indirekte er relatert til en spesifikk eller identifiserbar bruker av nettstedet https://speechgen.io/;
2.9. Bruker - enhver besøkende på nettstedet https://speechgen.io/;
2.10. Utlevering av personopplysninger - handlinger rettet mot å utlevere personopplysninger til en bestemt person eller en bestemt personkrets;
2.11. Formidling av personopplysninger - enhver handling som tar sikte på å utlevere personopplysninger til en ubestemt krets av personer (overføring av personopplysninger) eller på å bli kjent med personopplysningene til et ubegrenset antall personer, inkludert utlevering av personopplysninger i media, publisering i informasjons- og telekommunikasjonsnettverk eller gi tilgang til personopplysninger på annen måte;
2.12. Grenseoverskridende overføring av personopplysninger - overføring av personopplysninger til territoriet til en fremmed stat til myndigheten til en fremmed stat, en utenlandsk enkeltperson eller utenlandsk juridisk enhet;
2.13. Ødeleggelse av personopplysninger - enhver handling som fører til at personopplysninger blir ødelagt ugjenkallelig med umulighet å gjenopprette innholdet av personopplysninger ytterligere i informasjonssystemet for personopplysninger og (eller) vesentlige bærere av personopplysninger blir ødelagt.

3. Kjøpsgrenser for stemmeskuespill

3.1. Tjenesten setter grenser for stemmehandling. Grensen tilsvarer tegngrensen for tekst-til-tale. Begrens forbruksraten for antall stemte tegn er satt på https://speechgen.io/en/pricing/.
3.2. Tjenesten har en testtariff på 5 Limits. Etter å ha registrert og aktivert kontoen kun gjennom de populære posttjenestene gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, fylles brukerens interne konto på gratis med 2000 grenser.
3.3. Vi anbefaler at brukeren bruker 2000 gratisgrenser utstedt etter registrering (klausul 3.2) før betaling for å sikre at tjenesten fullt ut oppfyller brukerens forventninger.
3.4. Faktumet om betaling fra brukeren bekrefter at han kontrollerte driften av tjenesten basert på resultatene av sjekken, tjenesten oppfyller fullt ut hans forventninger (inkludert når det gjelder evnene og kvaliteten på arbeidet).
3.5. Faktumet med kjøpet av Limits er en bekreftelse på at brukeren er fornøyd med kvaliteten på stemmehandlingen og er klar til å fullt ut bruke grensen gitt av Limits for stemmeføring av teksten.
3.6. Det er ingen refusjon for ubrukte grenser, fordi kjøp av et hvilket som helst antall grenser bekrefter intensjonen om å bruke dem fullt ut til å score filer.
3.7. Tjenesten lagrer stemmefilene til den registrerte brukeren de siste 30 (tretti) dagene. For uregistrerte brukere lagres filer i 24 timer. Historien til filer for registrerte brukere eldre enn 30 (tretti) dager slettes uopprettelig fra tjenestedatabasen, og den er ikke tilgjengelig for verken brukeren eller tjenesteadministrasjonen.

4. Bruke talt tekst


4.1. Det er ingen restriksjoner på bruk for talen du har uttalt gjennom tjenesten https://speechgen.io/. Du har all rett til å disponere den mottatte filen, uten noen begrensninger, inkludert for kommersiell bruk. Når du gjør det, må du imidlertid ikke bryte opphavsretten til selve teksten.

5. Operatøren kan behandle følgende personopplysninger til brukeren

5.1. E-postadresse;
5.2. Nettstedet samler også inn og behandler anonymiserte data om besøkende (inkludert informasjonskapsler) ved bruk av internettstatistikktjenester (Google Analytics og andre).
5.3. Ovennevnte data heretter i teksten til policyen er forent av det generelle konseptet Personopplysninger.

6. Formål med å behandle personopplysninger

6.1. Formålet med å behandle brukerens personopplysninger er å informere brukeren ved å sende e-post; inngåelse, utførelse og oppsigelse av sivile kontrakter; gi brukeren tilgang til tjenester, informasjon og/eller materiell på nettstedet; Kjøp et digitalt produkt i form av mynter på speechgen.io.
6.2. Operatøren har også rett til å sende brukeren varsler om nye produkter og tjenester, spesialtilbud og ulike arrangementer. Brukeren kan alltid nekte å motta informasjonsmeldinger ved å sende operatøren en e-post til e-postadressen speechgen.io@gmail.com med merknaden “Nekting av å varsle om nye produkter og tjenester og spesialtilbud”.
6.3. Anonymiserte brukerdata som samles inn ved hjelp av internettstatistikktjenester, brukes til å samle inn informasjon om brukernes handlinger på nettstedet, forbedre kvaliteten på nettstedet og dets innhold.

7. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

7.1. Operatøren behandler brukerens personopplysninger kun hvis de fylles ut og/eller sendes av brukeren uavhengig gjennom spesielle skjemaer på nettstedet https://speechgen.io/. Ved å fylle ut de riktige skjemaene og/eller sende sine personlige data til operatøren, godtar brukeren denne policyen.
7.2. Operatøren behandler anonymiserte data om brukeren hvis det er tillatt i innstillingene til brukerens nettleser (lagring av informasjonskapsler og bruk av JavaScript-teknologi er aktivert).

8. Prosedyren for innsamling, lagring, overføring og andre typer behandling av personopplysninger

Sikkerheten til personopplysninger som behandles av Operatøren er sikret gjennom implementering av juridiske, organisatoriske og tekniske tiltak som er nødvendige for fullt ut å overholde kravene i gjeldende lovgivning innen personopplysningsbeskyttelse.
8.1. Operatøren sørger for sikkerheten til personopplysninger og tar alle mulige tiltak for å utelukke tilgang til personopplysninger til uvedkommende.
8.2. Brukerens personopplysninger vil aldri under noen omstendigheter bli overført til tredjeparter, bortsett fra i tilfeller knyttet til implementering av gjeldende lovgivning.
8.3. Ved unøyaktigheter i personopplysninger kan Brukeren oppdatere dem uavhengig ved å sende en melding til Operatøren til Operatørens e-postadresse support@speechgen.io merket "Oppdatering av personopplysninger".
8.4. Perioden for behandling av personopplysninger er ubegrenset. Brukeren kan når som helst tilbakekalle sitt samtykke til behandling av personopplysninger ved å sende en melding til Operatøren via e-post til Operatørens e-postadresse admin@speechgen.io med merknaden "Tilbakekallelse av samtykke til behandling av personopplysninger" ;.

9. Grenseoverskridende overføring av personopplysninger

9.1. Før grenseoverskridende overføring av personopplysninger påbegynnes, må operatøren forsikre seg om at den fremmede staten, til hvis territorium det er ment å overføre personopplysninger, gir pålitelig beskyttelse av rettighetene til subjekter av personopplysninger.
9.2. Grenseoverskridende overføring av personopplysninger på territoriet til utenlandske stater som ikke oppfyller kravene ovenfor, kan bare utføres hvis det foreligger et skriftlig samtykke fra gjenstanden for personopplysninger for grenseoverskridende overføring av hans personopplysninger og/eller gjennomføring av en avtale som gjenstanden for personopplysninger er part i.

10. Konto

10.1. Det er forbudt å opprette flere kontoer.
11. Sluttbestemmelser
11.1. Brukeren kan motta eventuelle avklaringer om spørsmål av interesse angående behandlingen av hans personlige data ved å kontakte Operatøren via e-post admin@speechgen.io.
11.2. Dette dokumentet vil gjenspeile eventuelle endringer i operatørens retningslinjer for behandling av personopplysninger. Policyen er gyldig på ubestemt tid til den erstattes av en ny versjon.

Vi bruker informasjonskapsler for å sikre at du får den beste opplevelsen på nettstedet vårt. Finn ut mer: Personvernregler

Godta cookies