Politica de confidențialitate SpeechGen

1. Dispoziții generale

1.1. Operatorul își pune ca obiectiv și condiție cel mai important pentru implementarea activităților sale respectarea drepturilor și libertăților omului și civil în prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv protecția drepturilor la viață privată, secrete personale și de familie.
1.2. Această politică a Operatorului privind prelucrarea datelor cu caracter personal (denumită în continuare Politica) se aplică tuturor informațiilor pe care Operatorul le poate obține despre vizitatorii site-ului https:/ /speechgen.io/.

2. Concepte de bază utilizate în Politică

2.1. Prelucrarea automată a datelor cu caracter personal - prelucrarea datelor cu caracter personal folosind tehnologia informatică;
2.2. Blocarea datelor cu caracter personal - încetarea temporară a prelucrării datelor cu caracter personal (cu excepția cazurilor în care prelucrarea este necesară pentru clarificarea datelor cu caracter personal);
2.3. Website - un set de materiale grafice și informative, precum și programe informatice și baze de date, asigurând disponibilitatea acestora pe Internet la adresa de rețea https://speechgen.io/;
2.4. Sistem de informare cu date cu caracter personal - un set de date cu caracter personal conținute în baze de date, și care furnizează prelucrarea acestora prin tehnologiile informaționale și mijloace tehnice;
2.5. Depersonalizarea datelor cu caracter personal - acțiuni în urma cărora este imposibil să se determine fără utilizarea unor informații suplimentare dreptul de proprietate asupra datelor cu caracter personal către un anumit Utilizator sau alt subiect al datelor cu caracter personal;
2.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice acțiune (operațiune) sau un set de acțiuni (operații) efectuate folosind instrumente de automatizare sau fără utilizarea unor astfel de instrumente cu date personale, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, modificarea), extragerea , utilizarea, transferul (distribuirea, furnizarea, accesul), depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal;
2.7. Operator - organ de stat, organ municipal, persoană juridică sau fizică, independent sau în comun cu alte persoane care organizează și (sau) desfășoară prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și determină scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, componența datelor cu caracter personal la să fie prelucrate, acțiuni (operațiuni) efectuate cu date personale;
2.8. Date personale - orice informație referitoare direct sau indirect la un Utilizator specific sau identificabil al site-ului web https://speechgen.io/;
2.9. Utilizator - orice vizitator al site-ului https://speechgen.io/;
2.10. Furnizarea datelor cu caracter personal - acțiuni care vizează dezvăluirea datelor cu caracter personal unei anumite persoane sau unui anumit cerc de persoane;
2.11. Diseminarea datelor cu caracter personal - orice acțiuni care vizează dezvăluirea datelor cu caracter personal către un cerc nedefinit de persoane (transferul de date cu caracter personal) sau la cunoașterea datelor cu caracter personal ale unui număr nelimitat de persoane, inclusiv dezvăluirea datelor cu caracter personal în mass-media, postarea în rețelele de informații și telecomunicații sau furnizarea accesului la date personale în orice alt mod;
2.12. Transfer transfrontalier de date cu caracter personal - transferul de date cu caracter personal pe teritoriul unui stat străin către autoritatea unui stat străin, a unei persoane fizice străine sau a unei persoane juridice străine;
2.13. Distrugerea datelor cu caracter personal - sunt distruse orice acțiuni în urma cărora datele cu caracter personal sunt distruse irevocabil cu imposibilitatea restaurării în continuare a conținutului datelor cu caracter personal din sistemul de informații cu caracter personal și (sau) purtătorii materiale de date cu caracter personal.

3. Cumpărarea limitelor de actorie vocală

3.1. Serviciul stabilește limite pentru acțiunea vocală. Limita este echivalentul limitei de caractere text în vorbire. Rata de consum limită pentru numărul de caractere vocale este setată la https://speechgen.io/en/pricing/.
3.2. Serviciul are un tarif de testare de 5 Limite. După înregistrarea și activarea contului numai prin serviciile de poștă populare gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, contul intern al utilizatorului este completat gratuit cu 2000 Limits.
3.3. Recomandăm Utilizatorului să folosească 2000 Limite gratuite emise după înregistrare (clauza 3.2) înainte de a plăti, pentru a se asigura că Serviciul îndeplinește pe deplin așteptările Utilizatorului.
3.4. Faptul plății de către Utilizator confirmă că acesta a verificat funcționarea Serviciului pe baza rezultatelor verificării, Serviciul satisface pe deplin așteptările sale (inclusiv în ceea ce privește capacitățile și calitatea muncii).
3.5. Faptul achiziționării Limitelor este o confirmare a faptului că Utilizatorul este mulțumit de calitatea interpretării vocale și este gata să folosească pe deplin limita prevăzută de Limite pentru interpretarea vocală a textului.
3.6. Nu există nicio rambursare pentru Limitele necheltuite, deoarece achiziționarea oricărui număr de Limite confirmă intenția de a le folosi pe deplin pentru fișierele de punctare.
3.7. Serviciul stochează fișierele vocale ale Utilizatorului înregistrat în ultimele 30 (treizeci) de zile. Pentru utilizatorii neînregistrați, fișierele sunt stocate timp de 24 de ore. Istoricul fișierelor pentru utilizatorii înregistrați mai vechi de 30 (treizeci) de zile este șters iremediabil din baza de date a Serviciului și nu este disponibil nici pentru Utilizator, nici pentru administrația Serviciului.

4. Utilizarea textului vorbit


4.1. Nu există restricții de utilizare pentru discursul pe care l-ați exprimat prin serviciul https://speechgen.io/. Aveți tot dreptul de a dispune de fișierul primit, fără nicio restricție, inclusiv pentru uz comercial. Cu toate acestea, făcând acest lucru, nu trebuie să încălcați drepturile de autor pentru textul în sine.

5. Operatorul poate prelucra următoarele date personale ale Utilizatorului

5.1. Adresă de e-mail;
5.2. De asemenea, site-ul colectează și prelucrează date anonimizate despre vizitatori (inclusiv cookie-uri) care utilizează servicii de statistică pe Internet (Google Analytics și altele).
5.3. Datele de mai sus prezentate în continuare în textul Politicii sunt unite de conceptul general de date cu caracter personal.

6. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

6.1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale Utilizatorului este informarea Utilizatorului prin trimiterea de e-mailuri; încheierea, executarea și încetarea contractelor civile; asigurarea accesului Utilizatorului la serviciile, informațiile și/sau materialele conținute pe site; Achiziționați un produs digital sub formă de monede la speechgen.io.
6.2. De asemenea, Operatorul are dreptul de a trimite Utilizatorului notificări despre produse și servicii noi, oferte speciale și diverse evenimente. Utilizatorul poate refuza oricând să primească mesaje informative trimițând Operatorului un e-mail la adresa de e-mail speechgen.io@gmail.com cu mențiunea „Refuzul de a notifica despre noi produse și servicii și oferte speciale”.
6.3. Datele anonimizate ale Utilizatorilor colectate prin intermediul serviciilor de statistică pe Internet sunt utilizate pentru a colecta informații despre acțiunile Utilizatorilor pe site, pentru a îmbunătăți calitatea site-ului și a conținutului acestuia.

7. Temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

7.1. Operatorul prelucrează datele personale ale Utilizatorului numai dacă acestea sunt completate și/sau trimise de către Utilizator în mod independent prin formulare speciale aflate pe site-ul https://speechgen.io/. Prin completarea formularelor corespunzătoare și/sau trimiterea datelor sale personale către Operator, Utilizatorul este de acord cu această Politică.
7.2. Operatorul prelucrează date anonimizate despre Utilizator dacă acest lucru este permis în setările browserului Utilizatorului (stocarea cookie-urilor și utilizarea tehnologiei JavaScript sunt activate).

8. Procedura de colectare, stocare, transfer și alte tipuri de prelucrare a datelor cu caracter personal

Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate de Operator este asigurată prin implementarea măsurilor legale, organizatorice și tehnice necesare pentru a respecta pe deplin cerințele legislației în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
8.1. Operatorul asigură siguranța datelor cu caracter personal și ia toate măsurile posibile pentru a exclude accesul la datele personale al persoanelor neautorizate.
8.2. Datele personale ale Utilizatorului nu vor fi niciodată transferate, sub nicio formă, către terți, cu excepția cazurilor legate de implementarea legislației în vigoare.
8.3. În cazul unor inexactități în datele cu caracter personal, Utilizatorul le poate actualiza în mod independent, trimițând o notificare către Operator la adresa de e-mail a Operatorului support@speechgen.io marcată „Actualizarea datelor cu caracter personal”.
8.4. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal este nelimitată. Utilizatorul își poate revoca oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin trimiterea unei notificări către Operator prin e-mail la adresa de e-mail a Operatorului admin@speechgen.io cu nota „Revocarea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal” ;.

9. Transfer transfrontalier de date cu caracter personal

9.1. Înainte de a începe transferul transfrontalier de date cu caracter personal, operatorul trebuie să se asigure că statul străin, pe al cărui teritoriu ar trebui să transfere datele cu caracter personal, asigură o protecție fiabilă a drepturilor subiecților datelor cu caracter personal.
9.2. Transferul transfrontalier de date cu caracter personal pe teritoriul statelor străine care nu îndeplinesc cerințele de mai sus poate fi efectuat numai dacă există consimțământul scris al subiectului datelor cu caracter personal pentru transferul transfrontalier al datelor sale cu caracter personal și/sau executarea unui acord la care subiectul datelor cu caracter personal este parte.

10. Cont

10.1. Este interzisă crearea mai multor conturi.
11. Dispoziții finale
11.1. Utilizatorul poate primi orice clarificări cu privire la aspecte de interes privind prelucrarea datelor sale personale contactând Operatorul prin e-mail admin@speechgen.io.
11.2. Acest document va reflecta orice modificare a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Operator. Politica este valabilă pe termen nelimitat până când este înlocuită cu o nouă versiune.

Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că aveți cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Aflați mai multe: Politica de confidențialitate

Accept cookie-uri