Cách chèn một khoảng dừng

, 11-01-2024

Phương pháp đơn giản

Cách dễ nhất để tạm dừng là nhấn nút tạm dừng trong menu. Một biểu tượng tạm dừng với một dấu chấm như thế này .- sẽ được chèn vào.

Phương pháp sử dụng thẻ SSML

Một phương pháp khác là chèn một thẻ tạm dừng và chỉ định độ dài của khoảng dừng bằng mili giây và giây. Nhấn nút SSML trong menu, sau đó chọn tạm dừng. 

nút tạm dừng

Điều này chèn một thẻ với khoảng dừng tối thiểu là 200ms, như thế này:

<break time="200ms"/>

Điều này có nghĩa là sẽ có một khoảng dừng 0,2 giây. Nếu cần một khoảng dừng 1 giây, hãy chỉ định <break time="1000ms"/>. 1000ms = 1 giây. Thẻ này rất hữu ích để kiểm soát các khoảng dừng với độ dài khác nhau.

Trong ví dụ dưới đây, một thẻ đã được chèn cho 2 giây <break time="2000ms"/>

Example:

 
 
00:03

Bạn có thể thiết lập các khoảng dừng dài bằng giây <break time="10s"/>

Example:

 
 
00:11

Hỗ trợ

Trò chuyện Telegram quốc tế@speechgen

Hỗ trợ cá nhân trong Telegram @speechgen_alex

E-mails

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm: Chính sách quyền riêng tư

Chấp nhận cookie