Instruktion. Hur man konverterar text till tal

1. Klistra in din text i textrutan
2. Välj ett språk
3. Välj en röst
4. Ställ in hastighet och ton
5. Klicka på knappen Tala upp under textrutan
6. Roboten läser texten
7. Nedladdningsknappen visas

Video