Návod na API pre Text na Reč

, 08-12-2023

API je dostupné len po doplnení vášho účtu.

JSON API hlasy https://speechgen.io/index.php?r=api/voices.

Cez API sú dostupné 2 možnosti dabovania textu:

1 možnosť - rýchle nadabovanie krátkych textov.
2 možnosť - nastavenie úlohy na nadabovanie.

1 možnosť - rýchle nadabovanie krátkych textov

Url pre variant 1: https://speechgen.io/index.php?r=api/text

Text je poslaný na API, dostanete okamžité výsledky.

Táto možnosť má maximálny limit 2000 znakov. A tiež maximálne 2 zmeny hlasu. Ak sú limity prekročené, dostanete chybu (status = -1).

Formát požiadavky

$data = [ 'token'=>'SekretKeyInYourProfile', 'email'=>'yourMail@gmail.com', 'voice'=>'John', 'text'=>"Text for text to Speech", 'format'=>'mp3', 'speed'=>1.1, 'pitch'=>0.8, 'emotion'=>'good', ];

Povinné parametre:

'token' - 'SekretKeyInYourProfile' 'email' - 'yourMail@gmail.com' 'voice' - 'Voice' 'text' - 'Text for text to Speech'

Voliteľné parametre:

'format' - format of the resulting file, by default = mp3, possible values ( 'mp3', 'wav', 'ogg') 'speed' - playback speed, by default 1, (range from 0.1 to 2.0) 'pitch'- voice pitch, by default 0, (range from -20 to 20) 'emotion' - emotion of voice , by default 'good', possible values ( 'good', 'evil', 'neutral').

Emócia Nie je dostupná pre všetky hlasy, pozrite si to tu.

Odpoveď prichádza vo formáte JSON:

{ "id":"4153594", "status":"0", "file":"result.mp3", "file_cors":"result_cors.mp3", "parts":"5", "parts_done":"2", "duration":"0", "format":"mp3", "error":"", "balans":"3331.2720000314", "cost":"0.06" }

Popis:

"id" - unique voice ID "status" - current voiceover status. Available from 3 values: 0 - process 1 - completed successfully -1 - error "file" - audio file path, available if status= 1 "file_cors" - audio file path CORS "error" - error text, in the event of, if status = -1 "parts" - number of voiceovers "parts_done" - number of pieces completed "duration" - audio file duration in seconds, available if status = 1 "format" - audio file format "balans" - limit balance "cost" - voiceover costs. (is increased as the voice parts are dubbed)

Príklad nadabovania krátkeho textu v PHP, varianta 1

$data = [ 'token' => '123456', 'email' => 'mail@mail.com', 'voice' => 'John', 'text' => "Text", 'format' => 'mp3', 'speed' => 1.1, 'pitch' => 0, 'emotion' => 'good', ]; $url = "https://speechgen.io/index.php?r=api/text"; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($data)); $response = curl_exec($ch); var_dump($response); $response = json_decode($response, true); if (curl_errno($ch)) { var_dump("Connection error with text recognition server, " . curl_error($ch)); } else { var_dump($response); if ($response["status"] == 1) { //Copy echo " ok " . $response["file"]; copy($response["file"], 'Filename.' . $response["format"]); } else { //Error, no voiceover possible echo $response["error"]; } } curl_close($ch);

Možnosť 2 je nastaviť úlohu na nadabovanie textu.

Url pre možnosť 2: https://speechgen.io/index.php?r=api/longtext

Krok 1: Text je poslaný na API a získava sa jedinečné ID hlasu (id).
Krok 2:  Požiadať o výsledok dabovania odoslaním identifikátora dabovania (id).

Táto metóda nemá obmedzenia a umožňuje nadabovanie textu až do 1 000 000 znakov. Nadabovanie prebieha podľa poradia priority (kto prvý príde, ten prvý dabuje) a môže trvať od 1 do niekoľkých minút, v závislosti od dĺžky textu.

Formát požiadavky

$data = [ 'token'=>'SekretKeyInYourProfile', 'email'=>'yourMail@gmail.com', 'voice'=>'John', 'text'=>"Text", 'format'=>'mp3', 'speed'=>1.1, 'pitch'=>0.8, 'emotion'=>'good', ];

Povinné parametre:

'token' - 'SekretKeyInYourProfile' 'email' - 'yourMail@gmail.com' 'voice' - 'Voice' 'text' - 'Text'

Voliteľné parametre:

'format' - format of the resulting file, by default = mp3, possible values( 'mp3', 'wav', 'ogg') 'speed' - speed, by default 1, (range from 0.1 to 2.0) 'pitch'- voice pitch, by default 0, (range from -20 to 20) 'emotion' - emotional coloration, by default 'good', possible values ( 'good', 'evil', 'neutral').

Nie je dostupné pre všetky hlasy, pozrite si to tu.

Odpoveď prichádza vo formáte JSON:

{ "id":"4153594", "status":"0", "parts":"5", "parts_done":"0", "format":"mp3", "error":"", "balans":"3331.2720000314", "cost":"0.00" }

Popis:

"id" - unique voice ID "status" - current voiceover status. Available from 2 values: 1 - task added successfully -1 - error "error" - error text, in case of, if status = -1 "parts" - number of voiceovers "parts_done" - number of pieces completed "format" - audio file format "balans" - the balance of the account limits "cost" - voiceover costs. ( is increased as the voice parts are dubbed)

Krok 2. Po vytvorení úlohy a získaní identifikátora (id) musí byť odoslaná požiadavka na https://speechgen.io/index.php?r=api/result, aby ste zistili výsledok.

Formát požiadavky

$data = [ 'token'=>'SekretKeyInYourProfile', 'email'=>'yourMail@gmail.com', 'id'=>4153594, ];

Povinné parametre:

'token' - SekretKeyInYourProfile 'email' - yourMail@gmail.com 'id' - Unique voice ID obtained in step 1

Odpoveď prichádza vo formáte JSON:

{ "id":"4153594", "status":"0", "file":"result.mp3", "cuts":["result_1.mp3","result_2.mp3",...], "parts":"5", "parts_done":"0", "format":"mp3", "error":"", "balans":"3331.2720000314", "cost":"0.00" }

Popis:

"id" - unique voice ID "status" - current voiceover status. Available from 3 values: 0 - in the midst of 1 - completed successfully -1 - error "file" - audio file path, available if status = 1 "error" - error text, in case of, if status = -1 "parts" - number of voiceovers "parts_done" - number of pieces completed "duration" - audio file duration in seconds, available if status = 1 "format" - audio file format "balans" - the balance of the account limits "cost" - voiceover costs. ( is increased as the voice parts are dubbed) "cuts" - Array of fragments, if the "cut" tag is used in the text

Príklad nadabovania krátkeho testovacieho textu v PHP, varianta 2

//STEP 1 $data = [ 'token' => '123456', 'email' => 'mail@mail.com', 'voice' => 'John', 'text' => "Text", 'format' => 'mp3', 'speed' => 1.1, 'pitch' => 0, 'emotion' => 'good', ]; $url = "https://speechgen.io/index.php?r=api/longtext"; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($data)); $response = curl_exec($ch); var_dump($response); $response = json_decode($response, true); $resultId = 0; if (curl_errno($ch)) { var_dump("Error in connecting to the text recognition server, " . curl_error($ch)); } else { var_dump($response); if ($response["status"] == 1) { //Copy echo " ok " . $response["file"]; copy($response["file"], 'FileName.' . $response["format"]); } elseif ($response["status"] == 0) { //Remember the voice ID, and ask for the result later $resultId = $response["id"]; } else { //Error, no voiceover possible echo $response["error"]; } } curl_close($ch); //STEP 2 // Every minute we make a query-check of the result if($resultId){ $data = [ 'token'=>'123456', 'email'=>'mail@mail.com', 'id'=>$resultId, ]; $url = "https://speechgen.io/index.php?r=api/result"; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($data)); $response = curl_exec($ch); var_dump($response); $response = json_decode($response,true); if (curl_errno($ch)) { var_dump("Error in connecting to the text recognition server, ".curl_error($ch)); }else{ var_dump($response); if($response["status"] == 1){ //Copy echo " ok ".$response["file"]; copy($response["file"], 'FileMane.' . $response["format"]); }elseif($response["status"] == 0){ //Not ready yet, we will ask for the result later echo "In process..."; }else{ //Error, no voiceover possible echo $response["error"]; } } curl_close($ch); }

Používame cookies na zabezpečenie najlepšieho zážitku na našej webovej stránke. Dozvedieť sa viac: Zásady ochrany osobných údajov

Súhlasiť Cookies