Instrukcja. Jak czytać tekst.

1. Wklej swój tekst do pola tekstowego.
2. Wybierz język.
3. Wybierz głos.
4. Ustaw prędkość i ton.
5. Kliknij przycisk Speak it poniżej pola tekstowego.
6. Robot odczyta tekst.
7. Pojawi się przycisk Pobierz

.

Video